Regulamentul evenimentului „Sărbătoarea înotului” (2018)

1. Locația

Evenimentul se va desfășura în incinta Bazinului Olimpic Grigorescu, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cluj-Napoca în perioada 3-4 noiembrie 2018.

2. Participanți și echipament

Fiind un eveniment al cărui obiectiv este popularizarea înotului ca și formă de mișcare sănătoasă, grupul țintă este format din iubitori ai înotului, indiferent de vârstă, sex și nivel de pregătire, cu condiția capacității de a înota fără materiale ajutătoare (colac, labe de înot, aripioare, costum de neopren etc.). Echipamentul necesar include: ochelari și casă de înot, costum de baie, șlapi și prosop/halat. Evenimentul include doar probe de înot destinate echipelor.

3. Desfășurarea evenimentului și componența echipelor

În cadrul evenimentului vor fi organizate o serie de probe pe echipe cu obiectiv specific. Detaliem în cele ce urmează maniera de desfășurare fiecărui probe.

Proba de înot dedicată școlilor

Vor fi înscrise în cadrul probei, echipe reprezentând unitatea de învățământ. O echipă va incude un număr minim de 2 persoane. Elevii din cadrul echipei trebuie să urmeze, la data înscrierii, programe școlare aparținând unității de învătământ reprezentate. Elevii pot înota alături de profesori și de membrii familiei, aceștia fiind înscriși în cadrul echipei cu afiliere la aceeași școală. Echipele vor înota pe durata a 40 minute, fiecare membru al echipei fiind obligat să înoate cel puțin 50 m. Stilul de înot nu este impus. Festivitate de închidere va avea loc la finalul probei pe baza clasamentului final stabilit în funcție de numărul membrilor participanți ai fiecărei echipe.

Proba de înot sprint

Vor fi înscrise în cadrul probei, echipe formate din 8 membri plus o rezervă, opțional. Echipele vor înota timp de 8 ore, prin succesiunea membrilor echipei într-o ordine prestabilită (de către echipă), fiecare membru al echipei parcurgând distanța de câte 400 m. Fiecare sportiv va înota în ordinea prestabilită. În cazul în care un sportiv nu intră conform ordinii prestabilite și nu participă o rezerva din echipa respectivă, în dreptul acestuia se vor trece 0 (zero) bazine la acel schimb. Rezervele pot intra în cazul în care un participant al echipei este indisponibil, dar numai un schimb pe serie. Arbitrii de pe fiecare culoar contorizează numărul de bazine pe care fiecare echipa le parcurge în 8 ore.

Schimbul ștafetei se va face după 400 de m, la sosirea sportivului din apă la capătul de unde a fost dat startul. Sportivul curent va pleca în momentul sosirii sportivului precedent la capătul bazinului. Sportivii aflați în apă la fluierul final (după 8 ore) al arbitrului au posibilitatea să își termine tura de bazin în curs. Stilul de înot nu este impus. În cadrul evenimentului pot participa maxim 18 echipe. Fiecare echipă va avea câte un căpitan. Persoana desemnată căpitan într-o echipă este și persoana care va face înscrierea în cadrul evenimentului. De asemenea, orice reclamație a unui sportiv trebuie să fie depusă și susținută de către căpitanul echipei din care face parte. Festivitate de închidere va avea loc la finalul probei pe baza clasamentului final stabilit în funcție de distanța cumulată parcursă de către membrii fiecărei echipe.

Proba de înot anduranță

Vor fi înscrise în cadrul probei, echipe formate din 12 membri plus o rezervă opțional. Echipele vor înota timp de 12 ore, prin succesiunea membrilor echipei într-o ordine prestabilită (de către echipă), fiecare membru al echipei înotând timp de câte 30 de minute. Fiecare sportiv va înota la ora la care este programat. În cazul în care un sportiv nu intră la ora stabilită și nu participă o rezervă din echipa respectivă, în dreptul acestuia se vor trece 0 (zero) bazine la acel schimb. Rezervele pot intra în cazul în care un participant al echipei este indisponibil, dar numai un schimb pe serie. Arbitrii de pe fiecare culoar contorizează numărul de bazine pe care fiecare echipa le parcurge în 12 ore. Schimbul ștafetei se va face după 30 de minute, la sosirea sportivului din apă la capătul de unde a fost dat startul. Sportivul curent va pleca în momentul sosirii sportivului precedent la capătul bazinului. Sportivii aflați în apă la fluierul arbitrului (din 30 în 30 de minute) sunt obligați să își termine tura de bazin în curs. Stilul de înot nu este impus. În cadrul evenimentului pot participa maxim 18 echipe. Fiecare echipă va avea câte un căpitan. Persoana desemnată căpitan într-o echipă este și persoana care va face înscrierea în cadrul evenimentului. De asemenea, orice reclamație a unui sportiv trebuie să fie depusă și susținută de către căpitanul echipei din care face parte. Festivitate de închidere va avea loc la finalul probei pe baza clasamentului final stabilit în funcție de distanța cumulată parcursă de către membrii fiecărei echipe.

Proba de înot dedicată companiilor

Vor fi înscrise în cadrul probei, echipe reprezentând compania. O echipă va incude un număr minim de 2 persoane. Echipa va include angajați ai companiei reprezentate care pot înota alături de membrii familiei, aceștia fiind înscriși cu afiliere la aceeași companie. Echipele vor înota pe durata a 40 minute, fiecare membru al echipei fiind obligat să înoate cel puțin 50 m. Stilul de înot nu este impus. Festivitate de închidere va avea loc la finalul probei pe baza clasamentului final stabilit în funcție de numărul membrilor participanți ai fiecărei echipe.

4. Înscrierea

Înscrierea participanților la eveniment din punct de vedere medical se va face pe propria răspundere a sportivilor, organizatorii neasumându-și nicio răspundere privind starea de sănătate a participanților la eveniment. Pentru aceasta, fiecare participant trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere privind participarea la eveniment. Pentru minori, declarația va fi semnată de un părinte sau tutore. Înscrierea unei echipe trebuie facută de către căpitanul echipei. Aceștia vor prezenta sportivii din componența echipei în ordinea în care aceștia urmează să intre în bazin.

Înscrierea unei echipe se face prin completarea formularului de înscriere aferent probei de înot dorite, disponibil pe pagina ascociației Sports Culture (www.sportsculture.ro), secțiunea dedicată evenimentului Sărbătoarea înotului.

Probele de înot dedicate școlilor și companiilor vor fi gratuite. Pentru probele de înot sprint și anduranță se va percepe o taxă de participare de 50 lei/participant/probă.

Formularul de declarație pe propria răspundere se găsește pe pagina ascociației Sports Culture (www.sportsculture.ro), secțiunea dedicată evenimentului Sărbătoarea înotului.